LIV-24 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ 24 ชม. ที่ไม่เคยมีมาก่อนจาก 'แสนสิริ'
Facebook Twitter Email

         บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เพราะนั้นหมายถึงบ้านต้องเป็นสถานที่เติมเต็มความอบอุ่นและรู้สึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่กลับเข้ามา การได้รับการดูแลที่ดีจากโครงการ ไม่ว่าก่อนหรือหลังซื้อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
         และในบรรดาแบรนด์อสังหาฯ 'แสนสิริ' ถือเป็นดิเวลลอปเปอร์ที่ให้ความสำคัญทั้งก่อนและหลังการขายมากที่สุดแบรนด์หนึ่ง โดยมีบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่จะเป็นตัวแทนฝั่งนิติบุคคลเข้ามาบริหารจัดการโครงการผ่านระบบต่างๆ ยังเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้านแสนสิริ
          พลัส พร็อพเพอร์ตี้ และ แสนสิริ ได้ร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ชื่อ LIV-24 ด้วยบริการ 24 ชั่วโมง นับเป็นการนำร่องระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบวงจรที่สุดในวงการอสังหาฯ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและระบบวิศวกรรมอาคารส่วนกลาง ผ่านอุปกรณ์ IoT จากศูนย์ปฏิบัติการสู่ที่พักอาศัยระบบนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ Live 24 ชั่วโมง

          ซึ่งการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ระบบด้วยกัน

▪ SECURITY MONITORING เทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยรอบโครงการ
▪ IOT FACILITY MANAGEMENT เทคโนโลยีจัดการระบบวิศวกรรมส่วนกลาง สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมCCTV - Video Analytics
          การทำงานของทีมรักษาความปลอดภัยที่เฝ้าสังเกตการณ์ผ่านจอมอนิเตอร์บวกกับความสามารถพิเศษของกล้องวงจรปิดที่วิเคราะห์เหตุการณ์และตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแล้วแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุม เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังส่วนงานดูแลของโครงการสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของเหตุการณ์ต่างๆDigital Fence
          รั้วอัจฉริยะจะคอยส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการบุกรุกจากบริเวณรั้วรอบโครงการ โดยคนหรือแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ หากตรวจพบการบุกรุกสัญญาณจะถูกแจ้งไปยังนิติบุคคลเข้ามาเหตุที่อาจเกิดอันตรายได้Real-time Guard Tour
          ระบบนี้จะช่วยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ถึงสถานะการเดินตรวจตามจุดต่างๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อการทำหน้าที่อย่างเข้มงวดFacial Recognition
          นอกจากการปฎิบัติตามระเบียบการเข้า-ออกโครงการยังได้นำระบบ Facial Recognition เข้ามาใช้จัดเก็บและจดจำใบหน้าของทุกคนที่ผ่านเข้ามาภายในโครงการ รวมถึงการเก็บข้อมูลของผู้รับเหมา ช่วยในการติดตาม หากเกิดเหตุฉุกเฉินIOT Facility Management
          ศูนย์ควบคุมและสังเกตการณ์รักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบความผิดปกติของระบบ Facility ส่วนกลาง มีทั้งเอาข้อมูลย้อนหลังมาดูเพื่อบำรุงรักษาก่อนเกิดความเสียหาย และแจ้งเตือนเหตุขัดข้อง เช่น ปั๊มน้ำไม่ทำงาน น้ำรั่วซึม หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง ที่สำคัญเลย คือ Fire Alarm เมื่อพบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จะมีการแจ้งเตือนไปยังศูนย์ฯ

          ...การเลือกบ้านเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับตัวเองสักหลัง นอกจากมองเรื่องทำเลและฟังก์ชัน การเลือกจากแบรนด์ก็เป็นส่วนที่สำคัญ อย่างแบรนด์แสนสิริ ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์คุณภาพ และภาพลักษณ์ของแสนสิรินั้นมักจะแสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เสมอ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยที่นำร่องไปก่อนกับ LIV-24 หรือระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 

ไอเดียแต่งบ้าน