ปูนบัว ปูนซีเมนต์รักษ์โลก เน้นคุณภาพและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยปูนซีเมนต์ Go Green

Facebook Twitter Email
         ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโลกร้อนที่เราต่างเผชิญกันอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งหลาย ๆ บริษัทชั้นนำต่างหันมาให้ความสนใจในการลด การปล่อย CO₂ ในทุกกระบวนการผลิต เช่นเดียวกับ “ปูนตราดอกบัว” ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน และยึดเอาความยั่งยืนของโลก เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุด จนได้ชื่อว่าเป็น “ปูนซีเมนต์รักษ์โลก” ที่ผู้คนต่างให้ความยอมรับในเรื่องคุณภาพมาอย่างยาวนาน         ปูนซีเมนต์ใหม่ “Go Green” มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยปูนซีเมนต์ “Go Green” สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ 5-6 ต้น ต่อการใช้ปูนซีเมนต์โกกรีน 1 ตัน         “ปูนซีเมนต์เอเซีย” มีบริการรถโมบายแล็บที่พร้อมให้บริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ โดยภายในมีเครื่องมือในการวัดค่าทางเทคนิค วิศวกรรมที่ทันสมัย มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคจาก ปูนดอกบัว ในการทดสอบร่วมกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาผลลัพธ์ของงานปูนและคอนกรีตให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ต้องการโซลูชั่นภายในเวลาอันรวดเร็ว

         ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาดในทุกกระบวนการ การผลิต ใช้โรงไฟฟ้าลมร้อน เป็นการนำความร้อนที่เกิดจากการผลิตปูนซีเมนต์มาผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการนำความร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิตไปต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำ แล้วนำพลังงานจากไอน้ำไปปั่นเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 120 ล้านหน่วย/ปี โดยไม่มีการปล่อย CO₂         นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือกโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตช่วยลดการเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิด CO₂ ในอากาศ         สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและ โรงเรียนในชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม         ส่งเสริมให้พนักงาน ชุมชน และคู่ค้าของบริษัท ใช้ ”ถุงผ้า” แทน “ถุงพลาสติก” และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยการนำขยะมารีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่         โดย “ปูนบัว” มีการออกแคมเปญเพื่อรณรงค์ให้เกิดห่วงโซ่ ของการใช้ผลิตภัณฑ์ ปูนบัวโกกรีนอย่างแพร่หลายในผู้ใช้งานจริง ทั้งผู้รับเหมาและช่างปูน และเพื่อกระตุ้นการใช้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแคมเปญโปรโมชั่นให้ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร่วมรณรงค์ในเร็ว ๆ นี้

ไอเดียแต่งบ้าน