Save Lives Protect People

Facebook Twitter Email
 
“เติมบาตร” Save Lives Protect People
 

          ในวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน ที่จำเป็นต้องลดความเสี่ยงจากการพบปะหรือสัมผัสกัน การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แม้ว่ามีหลายฝ่ายออกมาช่วยเหลือ แต่ก็ยังมีอีกหลายกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยงที่อาจถูกมองข้าม ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเข้ามาดูแลอย่าง “พระสงฆ์” ที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและเป็นอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือมากนักในสถานการณ์ ครั้งนี้ เนื่องจากไม่ได้ออกบิณฑบาตเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ .
          AP Thailand หนึ่งในผู้นำของวงการอสังหาฯ ซึ่งมีหัวใจหลักที่ไม่ได้สร้างแค่บ้าน เพื่อเป็นที่อยู่เท่านั้น แต่ต้องเป็นพื้นที่เติมเต็มพลัง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม ตามสโลแกน “Empower Living” จึงมีความตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง Empower ช่วยเหลือสังคม เล็งเห็นเห็นถึงกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ เดินหน้าแคมเปญ เติมบาตร “Save Lives Protect People เซฟชีวิต เซฟสังคม” ซึ่งโครงการครั้งนี้นำร่องเข้าไปช่วยเหลือพระสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยง 9 วัด และ 1 โรงพยาบาลสงฆ์ เดินหน้าส่งมอบอาหารสด อาหารแห้ง และ อุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มพระสงฆ์เกือบ 1,000 รูป ที่งดออกบิณฑบาต
          พร้อมสนับสนุน SMEs รายย่อยในไทยอย่าง Happy Grocers ด้วยการรับซื้อผลผลิตคุณภาพ อย่างอาหารสด ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ที่ปลอดสารเคมี เพื่อส่งมอบให้แก่โรงครัววัด และสำหรับวัดใดที่ไม่มีโรงครัว ทางเอพีก็ได้สนับสนุนSMEs ที่ดำเนินธุรกิจรับจัดงานบุญทุกรูปแบบอย่างบุญนำพา จัดเตรียมอาหารชุดสำหรับถวายเพลแด่พระสงฆ์ตลอดเดือนมิถุนายน แคมเปญนี้ AP Thai เป็นส่วนหนึ่งนำพาคนไทยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ เพื่อยืนหยัดในตัวตนที่จะพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสู้เคียงข้างคนไทยทุกคน และสนับสนุนให้ทุกคนหยิบยื่นความช่วยเหลือตามแต่กำลัง เพื่อสังคมไทยจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ไอเดียแต่งบ้าน